FR Base Power price (€/MWh)

 • Base Cal19
 • Base Cal20
 • Base Cal21
 • Base Q319
 • Base Q419

EUA price (€/t)

 • Cal18
 • Cal19
 • Cal20
 • Cal21

Coal Price ($/Tn)

 • Cal19
 • Cal20
 • Cal21
 • Q319
 • Q419

Clean Spark Spread – Base (€/MWh)

 • Base Cal19
 • Base Cal20
 • Base Cal21
 • Base Q319
 • Base Q419

Clean Dark Spread – Base (€/MWh)

 • Base Cal19
 • Base Cal20
 • Base Cal21
 • Base Q319
 • Base Q419

FR Peak Power price (€/MWh)

 • Peak Cal19
 • Peak Cal20
 • Peak Cal21
 • Peak Q319
 • Peak Q419

PEGN Gas price (€/MWh)

 • Cal19
 • Cal20
 • Cal21
 • Q319
 • Q419

Gas vs. Coal Price (€/MWh)

 • Gas + CO2 - Cal19
 • Coal + CO2 - Cal19
 • Gas + CO2 - Cal20
 • Coal + CO2 - Cal20
 • Gas + CO2 - Cal21
 • Coal + CO2 - Cal21

Clean Spark Spread – Peak (€/MWh)

 • Peak Cal19
 • Peak Cal20
 • Peak Cal21
 • Peak Q319
 • Peak Q419

Clean Dark Spread – Peak (€/MWh)

 • Peak Cal19
 • Peak Cal20
 • Peak Cal21
 • Peak Q319
 • Peak Q419

Comments: